Doránt Vilmos pergető csónakos emlékverseny a Leveleki víztározón (versenykiírás)

2017 október 22-én rendezik meg a Doránt Vilmos csónakos páros emlékversenyt a 210 hektáros Leveleki víztározón, amelyre minden pergető horgászt szeretettel várnak a szervezők. A verseny 7:00-kor kezdődik, és 14:00-ig tart. Gyülekező és reggeli 5,30-tól, ebéd és eredményhirdetés 14:30-tól.

-A versenyre nevezni a +36 30 5351776 -os telefonszámon, lehet. A nevezési díjak a helyszínen készpénzben, a tározói fogadóépületnél lesz lehetőség rendezni.

-A nevezési díj: 15 000 Ft/csapat.


-A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A rendezőség a versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.
-Egy csónakban csak a két versenyző tartózkodhat.
-A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani.
-Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő csapat segíteni köteles a bajba jutottaknak.
-Kizárólag elektromos motor használata engedélyezett, robbanó motor használata tilos!
-Halradar, szonár használata megengedett.
-Merítő szák használata kötelező, a bottal vagy kézzel történő beemelés, valamint a vágóhorog vagy szájfogó, lip-grip használata tilos! Kivétel ez alól a nagy testű harcsák melyeket csak kézzel a szájukba nyúlva lehet kíméletesen a csónakba beemelni.
-Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A partról történő horgászat tilos! A partra kilépés tilos! Kivéve vészhelyzet és wc esetén, a versenybírók engedélyével!
-A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni. Horgászat közben a csónakok között minimum 50 méter távolságot kell tartani. A szabályt akkor is be kell tartatni, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek.


-Horgászni csak súllyal rögzített, lehorgonyzott csónakból lehet!Mozgó csónakból horgászni Tilos!
-Induláskor a versenypályára a csapatok a rajtszámok szerinti sorrendben hajózhatnak ki, és foglalhatják el első pozíciójukat. Az első helyfoglalásnál mindig a kisebb rajtszámú csapatnak van elsőbbsége.
-A rajtszámok sorsolás útján kerülnek kiosztásra, a húzás a nevezés sorrendjében történik.
-A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül többször is megváltoztathatja.
-A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésű műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármas horga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etetőanyag használata.

-A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra, de horgászni csak egy kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni!
-A versenyzők semmiféle külső segítséget nem kaphatnak, kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset).
-A megakasztott halat lehetőleg helyben maradva kell kivenni, kivéve, ha ez a hal méreténél fogva nem lehetséges. Ebben az esetben mozgó csónakból is történhet a fárasztás, viszont annak befejezéséig a csapattárs nem horgászhat.
-Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.
-A horgászversenyen a versenyzők kötelesek a fogás tényét azonnal jelezni a versenybírók felé a sárga láthatósági mellény felvételével. Ennek használata kötelező. A halat mérlegelésig élve és sérülésmentesen kell tartani. Pontyzsák használata kötelező! Szájbilincs és pányva használata tilos!


-Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
-A verseny közben elpusztult halat a versenyzők kötelesek haladéktalanul a mérlegelőknek átadni!
-A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele.
-A mérést megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. A méreten aluli halakat a vízbe azonnal vissza kell helyezni!
-Az értékelésbe a verseny ideje alatt megszákolt halak, valamint a verseny időn belül akasztott, de a fárasztás fázisa miatt elhúzódott és sikeresen megfogott hal is beleszámít.
-A verseny végét egy dudaszó jelzi. Ezt követően horgászni már nem lehet, azonban a korábban megakasztott hal fárasztására még tíz perc áll rendelkezésre. Ezt két dudaszó jelzi. Az ezt követően megszákolt hal a mérlegelésbe már nem számít be.
-Az értékelő lapot a csapat egyik tagjának alá kell írni, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra és mérési hosszra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság.
-Pont- (helyezés) egyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.
-A verseny időtartama 7 óra.
-Ha a verseny valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3 órát meghaladó horgászat esetén szabályos versenyenként értékelődik. 3 órától kevesebb időtartam esetén a verseny megismétlődik.
-A verseny rendezősége ,nagyfokú helytelen magatartásként értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, illetve csapatot, mely a környezetét, a vizet szennyezi, gondatlan magatartásával kárt okoz, vagy a többi versenyzőt veszélyezteti, illetve, nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
-A rendezőség kizárja a versenyből és azonnal eltávolítja a helyszínről a láthatóan erősen ittas versenyzőt illetve csapatot.
-Minden versenyzőnek be kell tartani a jelen versenyszabályokat.
-A változtatás jogát a rendezőség fenntartja!

Értékelés, pontozás a horgászversenyen
1. A versenybe kizárólag az 1. táblázatban írt fajok megfelelő méretű egyedei számítanak.
2. A csapattagok fogásai összeadódnak.
3. A halak méretét az orrcsúcstól a farokúszó végéig mért távolság határozza meg cm-ben.
4. Minden halért extra 100 pont és centiméterenként 1 pont jár.
5. A megkezdett centiméterek minden esetben felfelé kerülnek kerekítésre. Ez alól a legkisebb méret (ld. 1. táblázat) kivételnek számít, mivel mérésre csak az itt meghatározott hossz feletti egyedek kerülnek! A forduló sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Azonos
pontszám esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.
6. Minden új kifogott halfaj példánya extra 100 pontot kap és plusz a centiméterenként 1pontot, az 1. táblázat szerint. Az azonos halfajhoz tartozó további egyedek után is jár az extra 100 pont és centiméterenként az 1 pont.
7. A versenybe csak a verseny helyszínén és időtartama alatt fogott halak számítanak. A verseny végét jelző dudaszó után a fogott halakat a pálya területén kell lemérni. A pályán kívüli mérés eredménye törlendő!
8. A halak legkisebb mérete (cm) Harcsa 50cm, Süllő 30cm, Kősüllő 25cm, Sügér 15cm, Csuka 30cm, Balin 30cm

Halfaj Legkisebb méret (cm) Extra pont
harcsa 50 100
süllő 30 100
kősüllő 25 100
sügér 15 100
csuka 30 100
balin 30 100

Szankciók
1. Figyelmeztetés „SÁRGA LAP” a vonatkozó általános versenyszabályok megsértése esetén.
2. Kizárás „PIROS LAP” amennyiben egy csapat ismételten szabályt szeg meg.
3. A kizárt csapat pontjai törlésre kerülnek.
4. Az indító dudaszó előtt, illetve a záró dudaszó után horgászó csapat a sárgalapos figyelmeztetésen túl -100 pont levonással büntetendő.
5. Minden bejelentett, vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően kizáráshoz is vezethet.
6. A szervező kijelenti, hogy fenntartja a jogot az azonnali, vagy utólagos kizárásra.

Díjazás
Az első három csapat lesz díjazva serlegekkel, és a támogatók tárgynyereményeivel. A legnagyobb halat kifogó versenyző egy 50000 Ft-os vásárlási utalványt kap.

Jogorvoslat
1. A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a rendezőség megadott telefonszámán haladéktalanul jelezni kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek, csapatnak nem megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a
verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást az adott verseny rendezői és a fő Versenybíró bírálják el. Az óvás elbírálását követően a további jogi út kizárt.

Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .