0
Your Cart

Tiszalöki erőmű (vízlépcső)

tiszaloki eromu 0132

2020-02-04

A Tiszalöki Vízlépcső a Tisza szabályozásának során megépített első jelentős méretű műtárgy. Építésének terve már 1863-ban megfogalmazódott. A vízlépcső 1954-ben, a hajózsilip 1958-ban készült el. A kiviteli tervekkel megegyezően egyszerre készült el építészetileg mind a Duzzasztómű, mind a villamos energia termelésére alkalmas Vízerőmű.

az epitkezes kezdeti szakasza2Ez a vízerőmű abban a korban az ország legnagyobb vízenergiát hasznosító turbináinak biztosított üzemeltetési körülményeket, tette lehetővé elkészülte után a duzzasztás révén rendelkezésre álló vízenergia hasznosítását villamos energia termelésére. A vízügyi létesítmények elkészültét követően csak két évvel később kezdte el Tiszalökön az első blokk az energia termelését. A Vízerőművet 1959-ben helyezték üzembe.

tiszaloki eromu 0192Árak (2020):

Felnőtt 1 napos: 1.200 Ft
Éves: 22.000 Ft

tiszaloki eromu 0132 tiszaloki eromu 0232

H o r g á s z ? és  H a l á s z r e n d j e (Érvényes 2020.02.01-től)

Az engedélyen szereplő halgazdálkodási vízterületeken horgászati és halászati tevékenységet folytatni a Horgászat és Halászat Általános Szabályai alapján és az attól eltérő alábbi rendelkezések szerint lehet:

Horgászni és halászni csak mások zavarása, a folyó és vízrendszere földműveinek, műtárgyainak, építményeinek megrongálása, vagy megbontása nélkül lehet. Szemetelni, illetve szemetes helyen halfogási tevékenységet végezni tilos! A szemetes helyen horgászótól, halászótól a területi engedély bevonásra kerülhet. A horgász/halász köteles tevékenysége befejeztével a szemetet magával vinni! A horgász/halász a horgász/halász-helyet korlátozott látási viszonyok és az éjszaki horgászat/halászat esetén köteles jó láthatóan megvilágítani, az ellenőrzést lehetővé tenni, valamint a horgász/halász köteles magát a halőr intézkedésének alávetni, utasításainak megfelelően eljárni, felszólításának eleget tenni. A halfogásra vonatkozó szabályok megsértése halgazdálkodási hatósági eljárást, büntető vagy szabálysértési, illetve egyéb eljárást is vonhat maga után. A helyi horgász/halászrend megsértése, a hal fogásával, gyűjtésével összefüggő jogszabálysértés észlelése alkalmával a halőr, az állami horgász/halász-jegyet, és/vagy a területi engedélyt is visszatarthatja!

Kifogható halmennyiségek: A horgászat/halászat során a jogszabályokban meghatározott fogási, méretbeli, időbeni korlátozások a 133/2013. évi VM rendelet 9. sz. melléklete szerint érvényesek, az alábbi eltérésekkel:

Az emelőhálós halász és a Felnőtt horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból fajonként legfeljebb 3 db-ot, összesen 5 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (10 kg) beleszámít. Az éves elvihető mennyiség: max. 100 db nemes hal. Varsával történő halászat esetén a halász köteles a varsákat max. 24 óránként ellenőrizni (felnézni)! Az engedélyezett, karókkal rögzített szél-varsákkal (max. 3 db) kifogott idegenhonos halfajokra mennyiségi korlátozás alapesetben nem vonatkozik, a halak megtarthatók, de amennyiben a varsák egyszeri felnézését követően, adott napon kifogott, napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos és idegenhonos, invazív halak együttes mennyisége meghaladja a 10 kg-ot, akkor a halászatot (ismételt felnézést) aznapra be kell fejezni.

A kedvezményes területi engedéllyel rendelkező horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból legfeljebb 2 db-ot, összesen 3 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (7 kg) beleszámít Az éves elvihető halmennyiség: 70 db nemes hal.

Gyermek horgász: 1 db nemes halat, max. 5 kg egyéb halat foghat, valamint a hivatkozott VM rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (5 kg) beleszámít az éves elvihető mennyiség: 50 db nemes hal!

Tilos megtartani és elvinni a 10 kg-nál nagyobb Süllőt, Csukát és Pontyot! A halat mérlegelés és az esetleges fényképezés után kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. Plasztik műcsalival történő horgászat esetén összesen 1 db egyágú horog használható.

November 01-től, március 15-ig a szonár használata, a vermelő halállományok védelme érdekében továbbra is tilos!

A Tisza folyón és vízrendszerén eseti jelleggel haljelölési tevékenységet is végez a Horgász Szövetség. A haljelet, a kifogásának helyét, idejét, a hal tömegét, testhosszát, magasságát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyezést kérjük postán a Megyei Horgász Szövetségnek (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10) megküldeni, vagy a halőr részére átadni. Méreten aluli hal esetében csak a megjelölt adatokat kell feljegyezni, a jelet nem szabad eltávolítani! A haljelet beküldők, illetve az adatot szolgáltatók tárgyjutalomban részesülnek (200 m horgász-zsinór, vagy wobbler), évvégén pedig értékes tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra!

           

Víztérkódok: A Tisza folyó 494 fkm-től 744,85 fkm-ig, (Tiszadob-Tiszabecs) víztérkód: 15-164,

 Keleti főcsatorna 0+000-4+677 szakasza víztérkód: 15-043; Tiszaeszlári holtág, víztérkód: 15-022; Tiszakarád község határában elterülő holtágak, víztérkód: 15-013; Apátszögi holtág, víztérkód: 15-012; Tiszacsermely község keleti határában elterülő holtágak, víztérkód:15-014; Komoró község nyugati határában elterülő holtág, víztérkód: 15-027; Timári holtág (Pap Morotva), víztérkód: 05-033; Timári Morotva, víztérkód: 15-137; IV.sz. főfolyás, víztérkód: 15-005; VI. sz. főfolyás, víztérkód: 15-004; VII.sz. főfolyás, víztérkód: 15-006; VIII.sz. főfolyás, víztérkód: 15-007; Belfő csatorna (Kotri) Tiszaberceli szivattyúteleptől Érhát község határáig terjedő szakasza, víztérkód: 15-008; Halásztanyai XXI. sz. csatorna, víztérkód: 15-127; Selypes-ér, Királyér, víztérkód: 05-111; Berkeszi Északi csatorna, víztérkód: 15-029

 Túr folyó 11-30 fkm-ig, víztérkód: 15-110; Új Túr 0-11 fkm-ig, víztérkód: 15-109; Öreg Túr 0-64 fkm-ig, víztérkód: 15-111; Batár patak, víztérkód: 15-117; Tapolnok csatorna, víztérkód: 15-115; Szamos folyó 0-49 fkm-ig, víztérkód: 15-107; Keleti (Lápi) csatorna, víztérkód:15-118; Kraszna folyó 0-46 fkm-ig, víztérkód: 15-108; Eperjeske horgastó, víztérkód: 15-125. Keleti övcsatorna (Vájás) víztérkód: 15-136

Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII. 29)VM rendelet alapján

 

Település Felső fkm Felső EOV_X Felső EOV_Y Alsó fkm Alsó EOV_X Alsó EOV_Y A kímélet minősítése A kímélet időtartama
Tiszadada 515 302114 812501 510 300536 810203 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28
Tokaj 544 311657 826304 543 310675 826272 telelő 11.15-02.28
Rozsálypuszta 608 332456 873641 605 333051 871432 szaporodó 03.01-06.15
Tiszaszentmárton 640 342594 886918 639 343264 886689 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28
Aranyosapáti 670 323714 890161 669 324482 889791 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28
Vásárosnamény 686 313035 895187 685 313793 894795 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28
Milota 735 314986 927019 733 313928 926915 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28
Idamajor 714 311116 913143 713 311167 912438 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28
Tiszabecs-Milota 741 314561 929602 739 314408 930137 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28
Mezőladány 660 328699 887447 658 886674 329857 szaporodó-telelő 03.01-06.15 11.15-02.28

Telefon:

06-42/410-038

vissza az elejére
×