Tisza-tavi Horgászrend 2016

Tisza Tavi horgász engedély 2013

Kedves Horgásztárs! Önnel együtt azt szeretnénk, hogy a Tisza-tó halállománya gyarapodjon, védelme erősödjön, a környezete tisztább és vonzóbb legyen. Az igazi horgász sportszerű eszközökkel, szabályos módszerekkel fogja a halakat, és kíméletesen bánik velük. Horgászat közben se feledkezzünk meg arról, hogy a halak érző lények, amelyeknek nem szabad fölösleges szenvedést okoznunk. Szabályozásokat (korlátozásokat) csak olyan mértékben vezettünk be, mely a halállomány fenntarthatóságát szolgálja.
Segítsen abban, hogy a horgászat minél több horgász számára a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a halakkal szembeni kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, a természetben való kikapcsolódást, a vízi és vízparti környezet megóvását jelentse. Legyen ebben partnerünk, kérje segítségünket és ha olyasmit tapasztal, ami közös céljainkkal ellentétes, jelezze a
halászati őri bejelentő telefonszámon: 06-70/316-19-79

1.A) A felnőttek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú  horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 3 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.AB) A 65 év felettiek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db  egyenként maximum 3 ágú  horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 3 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.B A korlátozott horgászati jogosítványú, nők részére váltható éves területi jegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 3 db  egyenként maximum 3 ágú  horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db csuka). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 2 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában, összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.C) Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával rendelkező személy, aki a 10. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be) 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db  egyenként maximum 3 ágú  horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db csuka). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 2 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.D) A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be) 1 bottal, azon 1 db – maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. A darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 1 darabot tarthat meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 3 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.E) A turisták részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre 1 bottal és legfeljebb 3 db  egyenként maximum 3 ágú  horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg (pl.: 1 db ponty és 1 db harcsa, vagy 2 db csuka). A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

2. A darabszám-korlátozással védett halak horgászata az engedélyezett mennyiség kifogása (megtartása) után folytatható, azonban minden további megfogott ilyen halat a horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.

3. A horgász a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben köteles magánál tartani a halfogásra jogosító okmányokat (állami horgászjegy, területi jegy és fogási napló), amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok tulajdonosát a halfogásra. A horgászat ellenőrzésére jogosult személy felszólítására a horgász köteles ezen okmányait átadni, illetve járművének és csomagjainak átvizsgálását lehetővé tenni.

4. A horgász a fogási naplóját köteles vezetni, az abban található szabályoknak megfelelően.

A horgász a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát.

A korábban kifogott (megtartott) halat később megfogottal kicserélni tilos.

5. A nem őshonos halak fogása nem esik mennyiségi korlátozás alá, invazív fajokat (Pl: busa fajok, törpeharcsa fajok, ezüstkárász) a vízbe visszaengedni tilos, a horgász köteles a megfogott példányokat a vízterület elhagyásakor a helyszínről elszállítani. (Ez alól kivételt képeznek a kívülről és nem a fejrészen akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)

6. Nem őshonos élőhallal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni kizárólag akkor szabad, ha a csalihal a Tisza-tóból került kifogásra.

7. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Azt a megfogott halat, amely valamely korlátozás miatt nem tartható meg, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni a vízbe akkor is, ha sérült, beteg, vagy esetleg elpusztult. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

8. A szabályosan kifogott (elvinni kívánt) halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes leölés után szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú csalihal élve is elszállítható, de kizárólag olyan edényben, mely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet.

9. Az országosan érvényes fajlagos tilalmi időszakokra és a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok a fogási naplóban találhatóak. A Tisza-tavon azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő legkisebb kifogható méretek vannak érvényben:

 

ponty:            legalább 35 cm,

süllő:              legalább 40 cm,

kősüllő:          legalább 30 cm,

csuka:             legalább 50 cm,

compó:          legalább 30 cm,

menyhal:       legalább 30 cm,

harcsa:           legalább 60 cm,

csapósügér:  legalább 15 cm.

10. Fajlagos tilalmi időszakában (május 2.-tól június 15.-ig) tilos a harcsa horgászata és kifogása (megtartása) az öblítőcsatornákban, valamint a Tisza-tó teljes területén január 1-től március 31-ig és november 2-től december 31-ig.

11. A Kis-Tiszán az Eger-patak torkolatától a Laskó-patak torkolatáig, valamint a 33. számú főút hídja (Eger-patak hídja), az Eger-patak, a Kis-Tisza és a poroszlói gát által határolt vízterületeken január 1. és február 28., valamint november 2. és december 31. között ragadozó halra horgászni csak természetes csalival engedélyezett, a pergetés tilos.

12. A kíméleti területek a területi jegy térkép mellékletén ábrázolva megtalálhatóak, valamint a határait a helyszínen táblák jelölik.

Vermelő kíméleti terület a Dühös-lapos vízterülete. Azaz a 33-as főút hídja (Eger patak hídja), a rábolyi gátőrház, a kereknád, a gémeskút és a Bocskoros híd által határolt terület. Itt január 1. és február 28., valamint november 2. és december 31. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.

Szaporodó kíméleti terület a Tisza-tó gátjának a rábolyi szakaszán a 12/1-es töltéskilométere, az Eger-pataknak a Négyes és Borsodivánka községeket összekötő közúti hídja, a tiszavalki kikötő, valamint a Nyárád-ér jobb partja, és a Nyárád-ér Eger-patak összefolyása által határolt terület. Itt március 1. és június 15. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.

13. November 1. és március 15. közötti időszakban – a vermelő halállományok védelme érdekében – a halfogási tevékenységhez szonárt használni tilos.

14. Január és december hónapokban a horgászat csak 7 órától 17 óráig, február hónapban 6 órától 18 óráig engedélyezett.

15. A kiskörei téli kikötő területén, valamint a duzzasztómű felvizén 300 m hosszan, továbbá minden műtárgy 50 m-es körzetén belül tilos horgászni és behorgászni. (beleértve az öblítőcsatornák szabályozó műtárgyait is).

16. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, vagy külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, megtartani tilos.

17. A Tisza-tó teljes területén tilos a vontatásos vagy sleppelő módszer (elektromos vagy robbanómotorral, evezővel, szél vagy sodrás által egyaránt).

18. A Tisza-tó teljes területén tilos a behordás. (Ez alól kivételt képeznek a behúzós területi jegy birtokában, bejelentkezéssel elfoglalt behúzós horgászhelyek.) Parti vagy csónakos horgászat esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag a partról vagy a csónakból elvégzett dobással engedélyezett. A végszerelék vízbe juttatása után attól eltávolodni tilos. Az etetőhajó használata tilos.

19. A Tisza-tavon foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A csónak rögzítésére szolgáló karókat, kiszúrókat, az etetés helyét jelző bójákat a horgászat befejeztével a horgász köteles kiszedni és elvinni. A horgászhelyeket a növényzeten elhelyezett idegen anyagokkal megjelölni tilos.

20. A 19-es pont alól kivételt képeznek a behúzós horgászatra kijelölt – táblával és sorszámmal ellátott – helyek (listájuk a Sporthorgász Kft. honlapján megtekinthető), melyre foglalás kizárólag társaságunkon keresztül valósítható meg. A behúzós horgászhelyen, behúzós területi jeggyel horgászó személyre az itt leírtakon túl a behúzós horgászrendben leírtak is kötelező érvényűek.

21. A behúzós horgászatra kijelölt helyeket bárki használhatja, azonban, ha oda – érvényes – behúzós jeggyel rendelkező horgász érkezik, részére a helyet a nem behúzós jeggyel rendelkező horgásznak át kell adnia.

22. A behúzós horgászhely és a hozzá tartozó bója közötti területen más horgász csak a behúzós horgász beleegyezésével tartózkodhat, az ő etetésére kívülről ráhorgászni csak a beleegyezésével szabad.

23. Szemetes helyen tilos horgászni! A szemetes helyen horgászó személytől a területi jegy bevonásra kerül. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Ennek érdekében a keletkezett hulladékot vagy elszállítja, vagy a Sporthorgász Kft-től megvásárolt zsákban a gátkorona élén elhelyezi, amit a Kft. onnan elszállít.

24. A horgász sötétedés után és korlátozott látásviszonyok között köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, folyamatosan megvilágítani.

25. A haljelölés a halgazdálkodást segíti. Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a kifogható méretet elérte. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal pontos testhosszát, legnagyobb magasságát, tömegét, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyzést kérjük postai úton megküldeni, vagy személyesen leadni a Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.-nek (5350 Tiszafüred, 1442/50 hrsz., levelezési cím: 5350 Tiszafüred, pf.76.). Minden beküldő ajándékban részesül, valamint év végén 1 db éves területi jegyet sorsolunk ki közöttük.

26. Halfogási célú használata során a halfogásra alkalmas horgászkészségét felügyelet nélkül hagyó horgásztól a területi horgászjegy azonnal bevonásra kerül. A felügyeletet másra bízni tilos. Ha a horgász a horgászhelyét tartósan elhagyja, abban az esetben a horgászkészséget halfogásra alkalmatlan állapotba kell hozni, a végszereléket ki kell venni a vízből.

27. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tisza-tó egész területén, bármely víztéren, határozatlan ideig – a horgászokkal és képviselőjükkel előzetesen egyeztetve – megtiltsa bizonyos horgászmódszerek alkalmazását vagy a horgászatot. Az életbe léptetett korlátozásról a társaság a weblapján (www.sporthorgasz.eu), elektronikus hírlevél formájában, a kikötőkben elhelyezett hirdető táblákon, valamint az érintett víztér határában elhelyezett táblákon tájékoztat.

28. A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár.

29. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendelet az irányadó.

30. Kérjük, hogy a halszaporulat védelme érdekében az öblítőcsatornákban  február 1. és június 15. között  fokozott figyelemmel, nagyobb hullámkeltés nélkül közlekedjenek a vízi járművekkel.

31. Kérjük a horgászokat, hogy amennyiben horgászatuk során sorozatosan valamilyen korlátozás miatt visszabocsátandó halat fognak, változtassanak horgászhelyet, vagy horgászmódszert.

32. Kérjük azokat a horgászokat, akik zsákmányuk jelentős részét a vízbe visszahelyezik, hogy a horgászat során lehetőség szerint szakáll nélküli horgokat használjanak, ezzel minimalizálva a halaknak okozott sérüléseket.

 

Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!

 

Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.

A legfontosabb változást a pontyhorgászok számára sportszerű szabályokkal bevezetett behúzós horgászati lehetőség jelenti.

szentanna_bojlis_talalkozo_07

Behúzós (behordós) horgászat szabályai a Tisza-tavon

 

A Tisza-tavi behúzós éves területi jegyet vagy behúzós heti területi jegyet váltott horgász köteles betartani a mindenkori Tisza-tavi Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak 20. pontja értelmében a továbbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Tisza-tavi Horgászrend megsértésének minősül és a területi jegy bevonását vonja maga után.

A behúzós területi jegy birtokosa tudomásul veszi, hogy a Tisza-tó teljes területe hajózási terület is egyben.

1. Általános rendelkezések:

1.1. A behúzós (behordós) horgászat csak behúzós éves területi horgászjegy vagy behúzós heti területi jegy birtokában engedélyezett.

1.2. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, melynek során a végszerelék elhelyezése dobás mellőzésével, csónak használatával történik, majd a végszerelék elhelyezését követően a horgász attól eltávolodva, a parton vagy vízi létesítményen vár kapásra.

1.3. A behúzós (behordós) horgászat célja a békés halak megfogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsátása.

1.4. A fenti elv alapján a behúzós horgászjeggyel rendelkező horgász köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait (ld. 3. pont).

1.5. Minden esetben, a behúzós horgásznak bejelentkezési kötelezettsége van, a horgászat csak ezután kezdhető meg.

1.6. Behúzós horgászatra területileg kétféle esetben van lehetőség:

1.6.1. Vízi járműről végzett horgászat csak a Poroszlói medencében engedélyezett. Ebben az esetben a bejelentésnek tartalmaznia kell a vízi jármű rögzített helyének pontos GPS koordinátáit és a tartózkodás tervezett időtartamát.

1.6.2. Parti horgászatra csak a kijelölt behúzós helyeken van lehetőség. Ezek a helyek megtekinthetőek a www.sporthorgasz.eu honlapon. Itt van lehetőség előre foglalásra is, vagy érkezési sorrendben is elfoglalhatóak a helyek. De, ha a helyre időközben olyan horgász érkezik, akinek oda érvényes foglalása van, a helyet részére át kell adni. (Ezeket a helyeket bárki használhatja, de ha oda behúzós jeggyel rendelkező horgász érkezik, részére a helyet a más jeggyel rendelkező horgász köteles átadni.)

1.7. Egy személy, ugyanazon időszakra csak egy horgászhelyet foglalhat, illetve adott időpontban egyszerre maximum kettő jövőbe mutató foglalása lehet.

1.8. Behúzós horgász és nem behúzós horgász egyszerre, egy horgászállásban nem horgászhat.

1.9. Adott foglalás időtartama, megszakítás nélkül, maximum 14 naptári nap lehet.
A horgászat megkezdése előtt azonban be kell jelentkezni, és ezt a bejelentkezést hetente el kell végezni.

1.10. Bejelentkezett helyfoglalással, behúzós (heti vagy éves) horgászjeggyel horgászó a helyfoglalás időtartama alatt napi 1 darab, hétnaponta összesen 3 darab, 5 kilogramm alatti őshonos halat tarthat meg saját fogyasztás céljából.

1.11. Behúzós horgászhelyen helyfoglalással, behúzós (heti vagy éves) horgászjeggyel horgászó akkor sem tarthat meg 5 kilogramm feletti őshonos halat, ha normál területi jeggyel is rendelkezik.

szentanna_bojlis_talalkozo_08

2. A behúzós horgászat szabályai:

2.1. A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálás kötelező irányelv.

2.2. Fonott zsinór főzsinórként nem, kizárólag horogelőkeként használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható.

2.3. Horgászni kizárólag a foglaláshoz tartozó, kijelölt horgászhelyen belül lehet.

2.4. A parti horgászhelyeken a felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be. Oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.

2.5. A vízi járműről végzett horgászat esetén a felszerelések oldal irányba is bevethetőek a többi horgász zavarása nélkül. Ebben az esetben azonban a két bója közötti távolság nem lehet több 50 méternél.

2.6. Horgászonként 2 db H bója vagy dőlőbója használható, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani. A horgászat befejeztével a bójákat el kell távolítani a vízből.

2.7. A behúzós horgászhely és a hozzá tartozó bója közötti területen más horgász csak a behúzós horgász beleegyezésével tartózkodhat.

2.8. A felszerelés vízbejuttatása partról történő bedobással, vagy csónakkal, behordással történhet. Etetőhajó használata tilos.

2.9. Behúzós horgászat esetén őrzött, felügyelt felszerelésnek minősül ? amennyiben a horgász olyan kapásjelző rendszerrel rendelkezik, amely hang és fényjelzéssel jelzi a kapást ? a következő esetekben is:

– A horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik a kijelölt horgászhelyen.

– A horgász a vízen tartózkodik a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése vagy a felszerelés elhelyezése céljából.

3. A kíméletes bánásmód szabályai:

3.1. 5 kilogramm feletti őshonos halat elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik.

3.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a megfogott halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

3.3. A hal a parton csak a fotózás ideje alatt lehet, folyamatos locsolás mellett! A halak fényképezése kizárólag guggoló vagy térdelő magasságban, pontymatrac felett lehetséges, álló testhelyzetben történő fotózás tilos!

3.4. A kíméletes horgászmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi eszközök megléte és használata kötelező:

– Csónak. (Hal fárasztása kötelezően a csónakkal fölé állva kell, hogy történjen, tilos a halat húzni a parthoz.) A csónak kötelező felszerelése – a jogszabályban előírt kötelező tartozékokon túl – egy pontymatrac, amelyet a horgász a hal partra hozásához használ.

– Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült nagyméretű pontymatrac. (A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac használata kötelező)

– Sűrű szövésű, min. 90×90 cm-es merítőháló.

– A csónakos forgalom zavartalan fenntartása érdekében zsinórsüllyesztő használata
kötelező.

– Szájfertőtlenítő.

3.5. A megfogott halak megjelölése, csonkítása TILOS!

(A megfogott halat kizárólag a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. arra illetékes szakembere jelölheti meg a szokásos haljelölési módszerrel annak érdekében, hogy későbbi megfogás esetén információt kaphassunk a hal vándorlásáról és növekedéséről.)

A behúzós horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Tisza-tavi horgászrend rendelkezik, az abban foglalt szabályok betartása kötelező.

Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .