Posted on Hozzászólás most!

Jogszabályváltozás a vízi közlekedésben

A tavalyi év decemberében az országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, mely 2014. március 01-től kezdődő hatállyal módosítja a 2000 évi XLII, a vízi közlekedésről szóló törvényben meghatározott csónak fogalmát. ?87. § E törvény alkalmazásában: -csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő,  szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízi jármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;? Jogszabályváltozás a vízi közlekedésben részletei…