Széleslevelű gyékény (Typha latifolia)

 

Gyékényfélék

A gyékényfélék (Typhaceae) a pázsitfüvek rendjének (Poales) egyik családja. Egyetlen nemzetség, a gyékény vagy buzogánysás (Typha) tartozik ide, mintegy 15 igen specializált, évelő, vízi vagy vízparti fajjal.

 

Morfológiai sajátosságaik alapján sok egyszikű-csoporttal kapcsolatba hozhatók ? és hozták is őket, az egyszikűek legvitatottabb helyzetű csoportja. Soó Rezső a kontyvirágfélék (Araceae) testvércsoportjának tekinti, a Hortobágyi-rendszerben a torzsavirágzatúak alosztályában szerepel, a csavarpálmák (Pandanales) rendjében. Az új kladisztikus taxonómiában már megállapodottnak látszik helyük, a pázsitfüvek kládján alapi helyzetben szerepelnek, monofiletikus csoportot alkotnak a békabuzogányfélékkel (Sparganiaceae). Egyes újabb osztályzásokban már külön rendként szerepel a két család (gyékényvirágúak ? Typhales), de a broméliafélékkel (Bromeliaceae) is összevonhatók monofiletikus csoportként. A gyékényfélék morfológiailag igen egységesek, melyet az alábbi pontokban röviden összegzünk.

 

 

A hajtásrendszer

Általánosan jellemző az erőteljes rizómák megléte, melyeken számos allevél található. Ezeknek a hónaljából ered a számos tarack, majd a gyökérrendszer. A két sorban álló lomblevelek hosszúak, keskenyek, az alapjuknál levélhüvelyt alkotnak. A levélhüvely belső falán elhelyezkedő sejtek nyálkát termelnek. A csoport növénykémiailag is igen egységes és jelentős. Jellemzőek rájuk a polifenolok, miriofillin-sejtek, a rizóma raktározó alapszövetében pedig igen tekintélyes méretű keményítőszemcsék. A sejtekben mindenütt megtalálhatók a rafidkristályok (kalcium-oxalát).

 

 

Szaporodásbiológia

A gyékényfélék virágzata torzsavirágzat (buzogányvirág). A hosszú virágzati tengely végén van a tömött, hengeres virágzat, alul a termős, felül a porzós virágok. A virágzatot a virágok kinyílásáig buroklevél fedi, mely később leválik. A termős és porzós zóna vagy érintkezik egymással, vagy egy rövid meddő tengelyrész választja el őket egymástól. Virágaik egyivarúak. A termős virágok meglehetősen egyszerűek; a magházban egy magkezdemény fejlődik, a termő igen kicsi, a bibeszál hosszabb, előrenyúló. Takarórendszere nincs, csak ismeretlen eredetű pikkely- vagy szőrképletek találhatók a termő virágtengelyének alapi részén örvösen, melyek a termés széllel való terjedését is segítik. A porzós virágok három porzót tartalmaznak, széles csatló köti össze portokjaikat, esetleg egy apró fellevél is védelmezi őket. A pollentermelés bőséges, ugyanis szélbeporzású növények. A mag tápszövete (endospermium) bőséges, a terméshéj csak a csírázáskor nyílik fel, egy, a terméshéj csúcsán lévő kupak formájában.

 

 

A hazai fajok

A gyékények igen specializált és fejlett növények. A harmadkor óta ismeretesek. A ma élő egyetlen gyékénynemzetségnek (Typha) 13 faja ismeretes. Főleg a vízpartok növénye, nem szereti az állandó vízborítottságot, a mocsaras, lápos területek talaját kedveli. Hazánkban élő fajaik:

 

 

Keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia):

1?3 m magas, keskeny-szálas levelű (3?10 mm) növény. A termős virágok 20?35 cm hosszú, 13?25 mm vastag sötétbarna buzogányvirágot alkotnak, tőlük 3?8 cm-es tengelyrész választja el a porzós torzsarészt.

 

 

Széleslevelű gyékény (Typha latifolia):

1?2,5 m magas, levelei kékeszöldek, 8?20 mm szélesek. A termős virágzat 10?25 cm hosszú, 2?3 cm széles, barnásfekete. Nincs elválasztó csupasz tengelyrész a hím és női torzsarész között. Hazánkban sokszor társulások kompetitorává válik.

 

 

Rizsgyékény (Typha laxmannii):

50?100 cm magas, levelei 2?7 mm-esek, a termős virágzat 2?5 cm hosszú. A porzós és termős rész között 2?4 cm hosszú meddő rész van. Nem őshonos, behurcolták. Gyorsan terjedő faj.

 

 

Apró gyékény (Typha minima):

Valószínűleg kihalt hazánkból. Még kisebb, mint az előző faj (30?70 cm). Levelei mindössze 1?3 mm-esek.

Ezüstös gyékény (Typha schuttleworthii):

E faj is kiveszhetett hazánkból. Magassága 1?1,5 m volt, torzsája ezüstösen csillogott.

 

 

 

Felhasználása:

A régi népéletben számos háziipari termék készült gyékényből, például gyékényszőnyeg. A közmondás is igazolja: ?Egy gyékényen árulnak.?, hogy a gyékény legelterjedtebb köznapi iparcikk jelentéssel is bírt: szőnyeget jelentett gyékényből szőve. A tápéi ipar fontos terméke volt a gyékényszatyorral együtt. A gyékény szó tehát egyszerre jelentette a növényt és az ipari terméket.

Horgászboltunk Debrecenben a Kishegyesi út 146 szám alatt található. A legújabb és legjobb minőségű termékeken kívül államijegyek és területi jegyek értékesítését is ellátjuk