Fürge cselle (Phoxinus phoxinus)

Fürge cselle (Phoxinus phoxinus) VÉDETT!

 

Jellemzői:
Kis termetű faj. Torpedó-szerű testével az áramló vízhez alkalmazkodott. Szája félig alsó állású, kicsi. Pikkelyei nagyon aprók és gyengén ülnek a bőrében. Az oldalát szabálytalan foltok sora mintázza. Oldalvonala nem teljes, a test közepétől számos helyen megszakadhat.

 

Élettani sajátosságok:
Hímek hastájéka ívási időszakban pirosra színeződik. Április-májusban szaporodik. Ikráit a sekély vízben a meder köveire, kavicsaira rakja.

 

Élőhely:
Magyarországon állományai elszigetelődtek egymástól. A tisztább vizű hegy-, és dombvidéki patakokban, valamint kisebb folyók domolykó zónájában élnek kisebb-nagyobb állományai.

 

Elterjedés:
Eurázsiai elterjedésű őshonos halfajunk, állományai az Atlanti-óceántól egészen a Csendes-óceán partvidékéig elterjedtek. Tipikus élőhelyei a oxigénben gazdag, tisztább vizű hegyi patakokban találhatók, de az életfeltételeit biztosító síkvidéki folyókban, hűs vizű tározókban is megtalálhatók állományai.

 

Természetvédelmi státus:
Európában általánosan elterjedt faj emiatt nem tartozik sem a Berni Konvenció, sem a Washingtoni egyezmény hatálya alá. Mivel Magyarországon nem túl sok helyen találja meg életfeltételeit ezért vált aktuálissá védetté nyilvánítása.


Halászati hasznosítás:
Kicsiny termete miatt csak közvetve lehet gazdasági jelentősége Magyarországon. A pisztránggal telepített vizekben az egyik legfontosabb táplálékszervezet.