Felhasználási feltételek

Szerzői jog

Jelen weboldal (továbbiakban: ‘Weboldal’) üzemeltetője Balla Mihály, továbbiakban: „Üzemeltetők”.

A weboldal tartalma ellenkező megjelölés hiányában az Üzemeltetők szellemi tulajdona. A weboldal felhasználói a weboldal anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A weboldalon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A weboldal forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltetők külön írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltetők fenntartják a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogaikat és szerzői jogaikat.

 

Beérkező adatok és adatbiztonság

A weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (cookie). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőktől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Üzemeltetőkhöz kerülnek. A felhasználó az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A weboldalra való belépéssel a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltetők kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használják fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

 

Jogi felelősség és annak kizárása

A weboldalon közölt információ a megadott formájában érvényes, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, beleértve, de arra nem korlátozva a forgalomképességet, az adott célra történő felhasználást vagy a jogsértések elkerülését.

A weboldalon közölt adatok esetleg műszaki pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. Az Üzemeltetők nem vállalnak garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a weboldalon vagy annak segítségével közzétett információ megbízhatóságára.

 

A moderálás szabályairól

A Weboldalon az oldal látogató bejegyezheti saját hozzászólását, ha az nem politikai irányzatú, nem sért etnikai vagy kisebbségi jogokat, nem sérti az emberi jogokat, nem ellentétes a Magyar Köztársaság Alkotmányával vagy hatályos törvényeivel, nem sért más vallású személyeket vallási önérzetükben. Tilos bűncselekményre, zendülésre, szabálysértésre, vagy ezekben való részvételre buzdítani. Tilos továbbá olyan adatokat nyilvánosságra hozni, amely személyiségi jogokat sért(het), más személyek, vállalkozások nem nyilvános adatait tartalmazzák, vagy ahhoz való hozzáférést biztosít(hat)nak. Az ilyen tartalommal bíró hozzászólásokat az Üzemeltetők előzetes figyelmeztetés nélkül törölhetik vagy módosíthatják.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltetők minden kártérítési felelősséget kizárnak.

A weboldal területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással bárki kiléphet a Weboldalról. A kapcsolódó weboldalak nem tartoznak az Üzemeltetők hatáskörébe, ezért nem is vállalnak felelősséget ezen weboldalak és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen weboldalra kíván továbblépni, akkor ott már az adott weboldal által megállapított adatkezelési szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy az Üzemeltetők azt megfelelőnek találják.

 

Tárhelyszolgáltatónk: Dataglobe ZRT.

Elérhetősége: +36 1 8088230