0
Your Cart

Megyei Szövetségi beszámoló 2021

Tisztelt Küldött-közgyűlés!Tisztelt Horgásztársak!

A 2020. évben kezdődött pandémiás helyzet miatt most tarthatjuk meg az egyébként rendszerint májusban esedékes Küldött-közgyűlést. Az előző Küldött-közgyűlés óta eltelt időszakban a megoldásra váró feladatok száma nem csökkent, sőt… Örömmel jelenthetem be, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) működése, gazdálkodása, feladatinak finanszírozhatósága stabil, likviditása folyamatos.

Eltelt 5 év. Így szeretnék most számot adni arról, hogy hol tart most a Szövetségünk, hová jutottunk az elmúlt öt évben.

A Szövetség az elmúlt öt évben a Horgász Egyesületek közreműködésével, a küldött-közgyűlés felhatalmazásával, az intéző bizottsággal és felügyelő bizottsággal folyamatosan együttműködve optimalizálta a Szövetség működését. A horgászlétszám folyamatos emelkedése mellett a Horgász Egyesületekkel közösen vettük az átalakuló horgászadminisztráció minden buktatóját. A horgászok számára hasznosítható vízterületek növekedtek, ezzel együtt a területi jegyár bevételek is növekedtek, ami a halasítások mértékét is emelte. A változó igényekhez igazítottuk a halőrzést, ami az eredményes gazdálkodás egyik sarokpontja. A Szövetség eszközparkja folyamatosan bővül. A horgászvizsgáztatás bár teljesen átalakult, folyamatosan biztosítva van a horgászvizsga lehetősége.

A Szövetséggel kapcsolatos általános információk, változások:

Munkavállalók a Szövetségnél

 

2016

2017

2018

2019

2020

Teljes munkaidős

6

6

6

6

7

Részmunkaidős

2

2

1

1

0

 1. évben 2 munkavállalóval volt megbízási szerződésünk, melyből 1 fő ügyvéd és 1 könyvelő cég.

A Szövetség a jogszabályokban meghatározott feltételek és a MOHOSZ választmány által maghatározott minimumfeltételeket teljesítette és teljesíti.

Horgászlétszám, nyilvántartásuk

2019-ben már a MOHOSZ által készített és üzemeltetett HORINFO rendszer alkalmassá vált az egyesületi tagság kezelésére és nyilvántartására. A HORINFO 2020-ban és 2021-ben is több fejlesztésen esett át, hogy a tagság kezelése precízebb legyen és a horgászok kategóriákba sorolása is megvalósuljon, a területi jegymátrix szerinti elektronikus területi jegyrendszer is bevezetésre került, mely minden alhaszonbérleti víz esetén kötelező 2021. november 1-től.

Megnevezés

2019. év

2020. év

regisztrációk száma*

571 089

707 086

befejezett horgász regisztráció száma

558 128

690 295

Magyar Horgászkártya igénylések száma

485 032

575 403

kiadott állami horgászjegyek száma

491 631

531 518

kiadott állami turista horgászjegyek száma

6 621

20 885

kiadott állami halászjegyek száma

1 011

984

*regisztrációk száma alatt az adott időszak végén kiadott egyedi horgászazonosítók száma értendő

Állami horgászjegy értékesítés 2016-2020 között

 

2016

2017

2018

2019

2020

Tagegyesületek száma

60

60

59

55

54

Kiadott ÁHJ

14 584

16 837

19 577

20 291

22 713

A 2016-2020 közötti időszakban az állami horgászjegy kiadás több, mint 55%-kal növekedett. Ami magában hordozza az egyesületi tagságok számának hasonló arányú emelkedését is.

A 2020 évi fogási naplók leadása és feldolgozása megtörtént. A 2020 évben kiadott 22 713 fogási naplóból 19 899 fő időben leadta, 1 876 fő későn (február 28-a után) adta le.

A 2018 évben megkezdett Magyar Horgászkártyára történő regisztráció a mai napig folyamatosan zajlik. A regisztráció folyamata mindkét csatornán (online saját regisztráció, egyesületen, Szövetségen keresztüli regisztráció) zökkenőmentessé vált.

A horgászkártyák gyártása folyamatos. A horgászkártya jogszabályban nevesített halfogásra jogosító okmány, így a horgásznál a horgászat helyszínén ott kell lennie, azonban továbbra is több mint 300 Hajdú-Bihar megyei lakcímmel rendelkező horgász horgászkártyája nem került átvételre.Ezek a Szövetség irodájában átvehetőek.

Vizekkel, vízterületekkel kapcsolatos információk:

 1. 2016-ban az Állami tulajdonban lévő vízterületek kijelölés útján kerültek a Magyar Országos Horgász Szövetséghez, aki alhaszonbérletbe adta azokat 2030.12.31-ig a tagegyesületeknek, tagszövetségeknek. A Szövetség a megyében található vízterületek közül az öntöző csatornák egy részével kezdte meg ezt az időszakot.
 2. A Szövetség azon munkálkodik, hogy a megyében található, de más megyei Szövetségek vagy egyesületek kezelésében lévő vízterületek vagy megyei egyesület, vagy a megyei Szövetségkezelésbe kerüljenek. ennek keretein belül kezeljük már többek között a Keleti-főcsatorna Tiszavasváritól Bakonszegig tartó szakaszát, a Nyugati-főcsatorna teljes szakaszát.
 3. 2020-ban a Szövetség 18 víztérkóddal rendelkező vízterületet hasznosít. Ez több mint 477 km csatornát és egy 3 ha-os tavat jelent. A teljes vízfelület a nyilvántartások szerint 1121 ha.

Ssz.

Vízterület megnevezése

Vízfolyás szelvényszáma

Vízterület nagysága (ha)

Hossz: (km)

Víztérkód

 
 

1.

Keleti-főcsatorna

45+000 – 98+156

227

53,156

09-039-1-1

 

2.

Keleti-főcsatorna

4+700-4500

237,38

40,3

09-104-1-1

 

2.

Hortobágy-Berettyó főcs.

50+500 – 67+000

58

16,5

09-029-1-1

 

3.

Hamvas-főcsatorna

0+000 – 44+500

39

44,5

09-030-1-1

 

4.

Sárréti-főcsatorna

0+000 – 55+200

59

55,2

09-031-1-1

 

5.

Alsófuttaki csatorna

 0+000-10+800

8

10,8

09-032-1-1

 

6.

Kadarcs-Karácsonyfoki csat.

0+000 – 30+720

37

30,72

09-035-1-1

 

7.

Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna

0+000 – 10+000

14

10

09-043-1-1

 

8.

Kösely-csatorna

0+000 – 51+000

74

51

09-034-1-1

 

9.

Alsókadarcs-csatorna

0+000 – 19+900

30

19,9

09-033-1-1

 

10.

K-VI. csatorna

0+000 – 3+160

3

3,16

09-041-1-1

 

11.

K-VIII. csatorna

0+000 – 17+401

16

17,401

09-042-1-1

 

12.

Nyugati-főcsatorna

59+580-70+250

25,6

10,67

09-050-1-1

 

13.

Árkus ér

0+000-24+000

19

24

09-036-1-1

 

14.

Látóképi  horgásztó

 

3

 

09-024-1-1

 

15.

K-IX öntöző főcsatorna

 

84

30

09-112-1-1

 

16.

Nyugati-főcsatorna

26+600-42+800

72,4

16,2

09-055-1-1

 

17.

Nyugati-főcsatorna

42+800-59+580

77,6

16,78

09-098-1-1

 

18.

Nyugati-főcsatorna I.

0+000-26+600

37,79

26,6

09-055-1-1

 
 1. A tervszerű hasznosítás alapja, hogy vagy a területileg jól behatárolható frekventált, önálló vizek kerültek kategorizálásra. Ide tartoznak az öntözőfőcsatornák önálló bögéi, vagy teljes területe.
 2. Az egy területhez tartozó kisebb vízfolyások, csatornák kerültek összevonásra egy-egy összevont vízterület csoportba. Ide tartozik a Hortobágy-berettyó és hozzá csatlakozó csatornák, a Kösely-csatorna és hozzá tartozó csatornák.
 3. Emellett önállóan elérhetőek maradtak területi elhelyezkedésük és méretük alapján közepes csatornák. Ezek a Kadarcs-karácsonyfok csatorna és Kösely-átmetszés.
 4. Egységes napijegy került kialakításra, ami a megyei Szövetség kezelésben lévő valamennyi vízterületre érvényes.
 5. A kedvezményes jegyek egybotos horgászatra jogosítanak csökkentett halelviteli kvóta mellett.
 6. A Szövetség kezelésébe év közben kerülő vízterületekre a területi engedély árak az alhaszonbérleti szerződés megkötését követően kerülnek meghatározásra.
 7. A területi jegyárak 2021 évben a 2018 évben meghatározottakhoz képest nem, vagy minimálisan változtak.
 8. A vízterületek vonatkozásában hatóságokkal egyeztetve kerültek kialakításra a kíméleti területek.
 9. A halőrzés tapasztalatai alapján kerülnek meghatározásra a vízterületek horgászható és horgászati tilalommal érintett részei. A határok koordinátákkal kerülnek feltüntetésre a helyi horgászrendben.
 10. Az OHR figyelembe véve kialakításra került a megyei horgászrend, mely nyomtatott formában is elérhető minden horgász részére.

Hajdú-Bihar Megyei Területi Jegy árak 2021

 

Ssz.

Vízterület megnevezése

Víztérkód

Területi jegy ár

 

 

 

 

éves

kedvezményes

heti

napi

 

1.

Keleti-főcsatorna I

09-104-1-1

28 000

 

 

 3000*

 

Keleti-főcsatorna

09-039-1-1

 

2.

Keleti-főcsatorna I

09-104-1-1

 

15 000

 

 

Keleti-főcsatorna

09-039-1-1

 

3.

Keleti-főcsatorna I

09-104-1-1

 

 

9 000

 

Keleti-főcsatorna

09-039-1-1

 

4.

Keleti-főcsatorna I

09-104-1-1

22 000

 x

 x

 

5.

Keleti-főcsatorna II

09-039-1-1

22 000

 x

 x

 

6.

Keleti-főcsatorna III

09-039-1-1

22 000

 x

 x

 

7.

Hortobágy-Berettyó főcs.

09-029-1-1

20 000

 

 x

 

Hamvas-főcsatorna

09-030-1-1

 

Sárréti-főcsatorna

09-031-1-1

 

Alsófuttaki csatorna

09-032-1-1

 

K-IX öntöző főcsatorna

09-112-1-1

 

8.

Hortobágy-Berettyó főcs.

09-029-1-1

 

9 000

 x

 

Hamvas-főcsatorna

09-030-1-1

 

Sárréti-főcsatorna

09-031-1-1

 

Alsófuttaki csatorna

09-032-1-1

 

K-IX öntöző főcsatorna

09-112-1-1

 

9.

Hortobágy-Berettyó főcs.

09-029-1-1

12 000

 x

 x

 

Alsófuttaki csatorna

09-032-1-1

 

10.

Hamvas-főcsatorna

09-030-1-1

10 000

 x

 x

 

Sárréti-főcsatorna

09-031-1-0

 

K-IX öntöző főcsatorna

09-112-1-1

 

11.

Kadarcs-Karácsonyfoki csat.

09-035-1-1

8 000

 x

 x

 

12.

Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna

09-043-1-1

8 000

 x

 x

 

13.

Kösely-csatorna

09-034-1-1

16 000

 x

 x

 

Alsókadarcs-csatorna

09-033-1-1

 

K-VI. csatorna

09-041-1-1

 

K-VIII. csatorna

09-042-1-1

 

14.

Nyugati-főcsatorna

 

28 00

 

 

 

Nyugati-főcsatorna

09-055-1-1

 

Nyugati-főcsatorna

09-098-1-1

 

15.

Nyugati-főcsatorna

 

 

15 000

 

 

Nyugati-főcsatorna

09-055-1-1

 

Nyugati-főcsatorna

09-098-1-1

 

16.

Nyugati-főcsatorna I.

 

18 000

 

 

 

17.

Nyugati-főcsatorna II.

09-055-1-1

18 000

 

 

 

18.

Nyugati-főcsatorna III.

09-050-1-1

18 000

 x

 x

 

Árkus ér

09-036-1-1

 

19.

Látóképi horgásztó

09-024-1-1

40 000

 x

 x

 

 

 

Összevont jegyek:

       

 

 

21.

Gyermek jegy:

 

2 000

 x

 x

 x

 

22.

Megyei területi jegy

 

45 000

 x

 x

 x

 

23.

Megyei Napijegy

 

 

 x

 x

3 000

 

*: A napijegy a látóképi tóra nem érvényes

         

Területi jegy bevétel

2016

2017

2018

2019

2020

25 030 300 Ft

41 660 000 Ft

67 056 000 Ft

73 101 000 Ft

95 992 100 Ft

 1. A Szövetség kezelésében lévő vízterületek területi jegyeinek értékesítése után 2019 évre a horgászegyesületeknek és értékesítési pontoknak kifizetett jutalék: 7 336 800 forint volt.

Fogási adatok

 1. Minden évben 8-15% között van a késedelmesen, vagy le nem adott fogási naplók aránya.
 2. A Szövetség kezelésében lévő vízterületeken fogási naplók feldolgozása alapján 2018 évben kifogott halmennyiségek kilogrammban:

Ponty:

14 036

Összesen:

24 026

 1. A Szövetség kezelésében lévő vízterületeken fogási naplók feldolgozása alapján 2019 évben kifogott halmennyiségek kilogrammban:

ponty

amur

csuka

fogassüllő

harcsa

balin

angolna

busa

compó

12711,15

2662,85

1287,95

739,94

1229,2

206,65

1

72,6

97,7

ezüstkárász

fekete amur

garda

kecsege

keszegfélék

kősüllő

lapátorrú tok

laposkeszeg

lénai tok

252,5

0

2,5

17

433,8

54,8

0

0

0

márna

menyhal

sebes pisztráng

sügér

széleskárász

törpeharcsa

egyéb őshonos halfaj

egyéb idegenhonos halfaj

egyéb hasznos viziállat

36

46

0

29,5

8

337,24

1818,75

1773

0

Összesen: 23 818,13 kg

 

 1. A Szövetség kezelésében lévő vízterületeken fogási naplók feldolgozása alapján 2020 évben kifogott halmennyiségek kilogrammban:

ponty

amur

csuka

fogassüllő

harcsa

balin

angolna

busa

compó

17263,44

2124,47

1495,3

619,15

1594,75

211,8

2

439,5

2,2

ezüstkárász

fekete amur

garda

kecsege

keszegfélék

kősüllő

lapátorrú tok

laposkeszeg

lénai tok

602,6

0

3

4

1646,65

43,3

0

0

0

márna

menyhal

sebes pisztráng

sügér

széleskárász

törpeharcsa

egyéb őshonos halfaj

egyéb idegenhonos halfaj

egyéb hasznos viziállat

3,6

1

10

28

23,8

455,6

174,2

2354,31

0

Összesen: 29 102,67

2018 óta folyamatosan horgászegyesületi segítséggel, ökológiai szelektív halászati engedély bírtokában, törpeharcsa gyérítést végzünk nagy csatornáinkon. 2020-ban 10 darab törpeharcsavarsát loptak el, ezek pótlásra kerültek.

Telepítéssel kapcsolatos információk:

 1. tavaszán az Agrárminisztérium (AM) a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) kezdeményezésére, az Agrárkamara támogatása mellett az új típusú koronavírus okozta külpiaci és belföldi értékesítési nehézségek miatt intervenciós felvásárlást határozott el, amely a haltermelőknél felhalmozódott három nyaras korosztályú ponty készleteit érintette.

A Hajdú-Bihar megyei horgászvizek és érintettek voltak. Az intervenció keretein belül 50 038 kg 3. nyaras ponty került telepítésre.

A telepítések alakulása az elmúlt 5 évben kilogrammban ponty és keszeg tekintetében:

 

2016

2017

2018

2019

2020

Ponty

12 200

14 600

17 500

24 200

25 500

Keszeg

1 100

2 400

5 585

4 400

7 300

 1. Telepítésre került még süllőivadék, csukaivadék, csuka, compó a beszerzési lehetőségek függvényében.

Halasításra fordított összeg

2016

2017

2018

2019

2020

10 696 000 Ft

13 562 000 Ft

17 779 500 Ft

23 482 000 Ft

23 971 000 Ft

 1. A Halgazdálkodási Hatóság által elfogadott 5 éves halgazdálkodási tervekben szereplő telepítései adatokat minden évben felülteljesítettük.
 2. A Hajdúszoboszlói Bocskai Halászati Kft. egyedül a megyében a MOHOSZ speciális jogállású tagja, mely azért kiemelkedően fontos a Szövetség és állami tulajdonban lévő vizeket kezelő egyesületek számára, mert az alhaszonbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően a halgazdálkodási tervben szereplő telepítendő hal mennyiségének az 50%-át speciális jogállású tagtól kell beszerezni.
 3. 2021 évtől a telepítési bejelentést a NÉBIH ÜPR rendszerében kell megtenni. Az itt generált terv és tényadatokat az ÁHSZ is megkapja, így bármikor ellenőrizhetik. Az ÜPR rendszer használatáról minden vízkezelő egyesület kapott tájékoztatást.

Halőrzéssel kapcsolatos információk:

 1. A Szövetség kezelésében lévő vizeinken a halőrzés hatékonyságát növeltük azzal, hogy 4 fő halőrünk januártól decemberig foglalkoztatva van. 9 fő társadalmi halőr is segíti a Szövetség munkáját, amiért köszönet illeti Őket.

Halőri adatok

2020

1

Ellenőrizve (fő):

5064

2

Figyelmeztetve (fő):

117

3

Feljelentés (db):

216

4

Közös szolgálat más személlyel (alkalom):

101

5

Csónakos ellenőrzések:

24

6

Közös szolgálat más szervvel:

13

 

 1. A legnagyobb számban előforduló szabályszegés még mindig az engedély nélküli horgászat.
 2. Több esetben volt tettenéréssel tiltott halászeszköz elkobzás, ami büntető feljelentést vont maga után vétségként.
 3. Átfogó horgászakció végrehajtására került több esetben a rendőrséggel közösen.
 4. Szövetségünk munkatársai a Hajdú Bihar Megyei Rendőrkapitányságok munkatársai és a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őrei részére tartottak szakmai jellegű előadást a halászati ellenőrzések gyakorlati tapasztalatairól, azok végrehajtásáról.
 5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Földművelésügyi Osztálya (halgazdálkodási hatóság) a Szövetség közbenjárásával több halászati őri vizsgát hirdetett.
 6. A halőrök egységes megjelenése mellett, az eredményes munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök biztosítottak, azok karbantartása, pótlása megoldott.
 7. A MOHOSZ által biztosított eszközbeszerzéseken folyamatosan bővítjük, újítjuk a Szövetség partkarbantartási eszközeinek és halőrzéshez szükséges eszközeinek tárát.
 8. A halőrök országos szinten is már mobiltelefonnal, applikáció segítségével végzik az ellenőrzéseket. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, képzés folyamatos.

Horgászvizsgáztatással kapcsolatos információk:

 1. 2016-2020 évek közötti időszakban és a mai napig is a Szövetség megkötött vizsgáztatási szerződések alapján végezte a vizsgáztatást, a mindenkori vizsgaszabályzatokban foglaltaknak megfelelően.

Horgászvizsgáztatás 2016-2020 között

Horgászvizsga

2016

2017

2018

2019

2020

Sikeres horgászvizsga

900

861

1153

1220

1513

 

 1. 2019 évben a MOHOSZ megkötötte a vizsgáztatásra vonatkozó szerződést a Szövetséggel, melynek eredménye képen Hajdú Bihar megyében 2019 évben csak és kizárólag a Szövetség által szervezett és tartott vizsgákon lehet állami horgászvizsga bizonyítványt szerezni.
 2. 2021-ben bevezetésre került a HORINFO rendszeren keresztüli horgászvizsga.
 3. Amennyiben az egyesületek igénylik és összeszerveznek 15-20 embert, abban az esetben kihelyezett vizsgák megtartására is van lehetőség, melyekre 2020 évben és idén is többször került sor mind Debrecenben, mind vidéken.

 

Versenyekkel kapcsolatos információk:

 1. A 2016-2020 közötti időszakban a Szövetség minden évben kiírta a megyei egyéni és csapatversenyeket mind finomszerelékes mind feeder mind pergető kategóriában.
 2. Minden évben megtartásra került az ifjúsági horgászviadal, ahonnan az első három helyezett mehet el a MOHOSZ által szervezett egyhetes horgásztáborba.
 3. Megyénk csapata minden évben részt vett az Országos Horgász Csapat Bajnokságon röviden OHCSB-n, majd annak megszűnése után a helyette TCS OB-n (Tagszövetségek Csapatainak Országos Bajnoksága).

Egyéb információk:

 1. 2017-2020között minden évben Horgász témájú rajz pályázatot hirdettünk meg. A pályázatra megyénk A rajzpályázatok minden évben sikeresek voltak, hiszen minden évben több száz mű közül kellett kiválasztani a díjazottakat.

A megyei önkormányzat több éven kiállítási helyszínnel (megyeháza) és díjazással is támogatta a rendezvényt. Ezúton is szeretném megköszönni a MOHOSZ és több horgászegyesület felajánlásait.

A rajzpályázathoz kapcsolódó kiállítás elkészítésében minden évben több a Szövetséghez nem köthető személy is segédkezett, mely munkát ezúton is szeretnék megköszönni. A nagy sikerre való tekintettel a pályázat idén is meghirdetésre kerül.

 1. A HBMHSZSZ valamennyi MOHOSZ választmányi ülésén képviselte a tagegyesületeit.
 2. A MOHOSZ felé az elszámolásokat pontosan teljesítettük.

Ezúton is szeretném megköszönni a fenti beszámolóban szereplő és azon kívüli feladatokban tevékenyen résztvevő valamennyi egyesületi vezető, egyesületi tag és saját kollégáim munkáját.

 

Debrecen, 2021. október 15.

                                                                                               Cserepes Norbert Ernő

                                                                                                     ügyvezető elnök

 

Érdekes volt? Küld el másoknak is.
vissza az elejére
×