I. Látóképi pergető találkozó és horgászverseny (versenykiírás)

Az I. Látóképi pergető találkozó és verseny 2017. június 24-én kerül megrendezésre a Látóképi-tározón kialakított versenypályán. A versenypálya magába foglalja a tó keleti szárát és a déli területet a völgyzárógátig. A verseny 6:30-kor kezdődik, és 11:30-ig tart. A verseny előtti napon 17:30 és 21:30 közötti időszakban edzés lehetőséget biztosítunk.

-A versenyre nevezni a +36 30 9310 869 telefonszámon, valamint a Látóképi-tározónál lévő fogadóépületnél személyesen lehet. A nevezés akkor válik véglegessé, amikor a nevezési díj befizetése megtörténik. A fizetés átutalással, vagy készpénzben történhet. Az utalást a Ponty Centrum HE Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 60600163-11115737 számú számlájára kell megtenni. A megjegyzés rovatban kérjük a következő szöveg feltüntetését: I. Látóképi pergető találkozó nevezési díj. Készpénzben történő fizetésre a tározói fogadóépületnél van lehetőség.

-A nevezési díj: 6 000 Ft/csapat. A nevezési díj magába foglalja a pénteki edzés és a szombati versenyen való részvételt egyaránt.

-A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A rendezőség a versenyen esetlegesen történő balesetekért és keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

-Egy csónakban csak a két versenyző tartózkodhat.

-A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani.

-A csónakokra vagy az egyik versenyző ruházatára a rajtszámot jól láthatóan kell elhelyezni.

-Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő csapat segíteni köteles a bajba jutottaknak.

-Kizárólag elektromos motor használata engedélyezett, robbanó motor használata tilos!

-Halradar, szonár használata megengedett.

-Merítő szák használata kötelező, a bottal vagy kézzel történő beemelés, valamint a vágóhorog vagy szájfogó használata tilos!

-Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A partról történő horgászat tilos! A partra kilépés tilos! Kivéve vészhelyzet esetén, vagy versenybírók engedélyével.

-A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni. Horgászat közben a csónakok között minimum 50 méter távolságot kell tartani. A szabályt akkor is be kell tartatni, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek.

-Horgászni csak súllyal rögzített, lehorgonyzott csónakból lehet!

-Induláskor a versenypályára a csapatok a rajtszámok szerinti sorrendben hajózhatnak ki, és foglalhatják el első pozíciójukat. Az első helyfoglalásnál mindig a kisebb rajtszámú csapatnak van elsőbbsége.

-A rajtszámok sorsolás útján kerülnek kiosztásra, a húzás a nevezés sorrendjében történik.

-A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül többször is megváltoztathatja.

-A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésű műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármas horga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etetőanyag használata.

-A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra, de horgászni csak egy kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni!

-A versenyzők semmiféle külső segítséget nem kaphatnak, kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset).

-A megakasztott halat lehetőleg helyben maradva kell kivenni, kivéve, ha ez a hal méreténél fogva nem lehetséges. Ebben az esetben mozgó csónakból is történhet a fárasztás, viszont annak befejezéséig a csapattárs nem horgászhat.

-Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. Amennyiben a versenybírók a kijelölt versenypályára, illetve onnan visszakísérik a versenyzőket, akkor ezen időtartam alatt tilos horgászni!

-Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.

-A horgászversenyen a versenyzők kötelesek a fogott halakat a mérlegelésig élve és sérülésmentesen megtartani. Pontyzsák használata kötelező! Szájbilincs és pányva használata tilos!

-Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.

-A verseny közben elpusztult halat a versenyzők kötelesek haladéktalanul a mérlegelőknek átadni!

-A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele.

-A mérést megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. A méreten aluli halakat a vízbe azonnal vissza kell helyezni!

-Az értékelésbe a verseny ideje alatt megszákolt halak, valamint a verseny időn belül akasztott, de a fárasztás fázisa miatt elhúzódott és sikeresen megfogott hal is beleszámít.

-A verseny végét egy dudaszó jelzi. Ezt követően horgászni már nem lehet, azonban a korábban megakasztott hal fárasztására még öt perc áll rendelkezésre. Ezt két dudaszó jelzi. Az ezt követően megszákolt hal a mérlegelésbe már nem számít be.

-Az értékelő lapot a csapat egyik tagjának alá kell írni, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra és mérési hosszra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság.

-A fogás tényét azonnal jelezni kell a versenybírók felé. Láthatósági mellény használata kötelező ilyenkor.

-Pont- (helyezés) egyenlőség esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.

-A verseny időtartama 5 óra.

-Ha a verseny valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3 órát meghaladó horgászat esetén szabályos versenyenként értékelődik. 3 órától kevesebb időtartam esetén a verseny megismétlődik.

-A verseny rendezősége ?Nagyfokú helytelen magatartásként? értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, illetve csapatot, mely a környezetét, a vizet szennyezi, gondatlan magatartásával kárt okoz, vagy a többi versenyzőt veszélyezteti, illetve, nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

-A rendezőség kizárja a versenyből és azonnal eltávolítja a helyszínről a láthatóan erősen ittas versenyzőt illetve csapatot.

-Minden versenyzőnek be kell tartani a jelen versenyszabályokat.

-A változtatás jogát a rendezőség fenntartja!

 

Értékelés, pontozás a horgászversenyen

 1. A versenybe kizárólag az 1. táblázatban írt fajok megfelelő méretű egyedei számítanak.
 2. A csapattagok fogásai összeadódnak.
 3. A halak méretét az orrcsúcstól a farokúszó végéig, annak természetes állásában mért távolsága határozza meg cm-ben.
 4. Centiméterenként 1 pont jár.
 5. A megkezdett centiméterek minden esetben felfelé kerülnek kerekítésre. Ez alól a legkisebb méret (ld. 1. táblázat) kivételnek számít, mivel mérésre csak az itt meghatározott hossz feletti egyedek kerülnek! A forduló sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Azonos pontszám esetén a több halat fogott csapat a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.
 6. Minden új kifogott halfaj első példánya extra pontot kap az 1. táblázat szerint. Az azonos halfajhoz tartozó további egyedek után csak a hossz alapján számított pont jár.
 7. A versenybe csak a verseny helyszínén és időtartama alatt fogott halak számítanak. A verseny végét jelző dudaszó után a fogott halakat a pálya területén kell lemérni. A pályán kívüli mérés eredménye törlendő!

 

 

Halfaj Legkisebb méret (cm) Extra pont
feketesügér 25 400
süllő 30 200
kősüllő 25 200
sügér 15 100
csuka 40 200
balin 30 200

 

Szankciók

 1. Figyelmeztetés – SÁRGA LAP – a vonatkozó általános versenyszabályok megsértése esetén.
 2. Kizárás – PIROS LAP – amennyiben egy csapat ismételten szabályt szeg meg.
 3. A kizárt csapat pontjai törlésre kerülnek.
 4. Az indító dudaszó előtt, illetve a záró dudaszó után horgászó csapat a sárgalapos figyelmeztetésen túl -100 pont levonással büntetendő.
 5. Minden bejelentett, vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően kizáráshoz is vezethet.
 6. A szervező kijelenti, hogy fenntartja a jogot az azonnali, vagy utólagos kizárásra.

 

Jogorvoslat

 1. A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a rendezőség megadott telefonszámán haladéktalanul jelezni kell. Amennyiben a megtett intézkedés a jelzéssel élő, vagy az érintett versenyzőnek, csapatnak nem megfelelő, akkor jogában áll ezt óvásként, a verseny végétől számított 30 percen belül írásos formában benyújtani. A tanú(k) megjelenéséről az érdekelt félnek kell gondoskodnia. Óvást az adott verseny rendezői és a fő Versenybíró bírálják el. Az óvás elbírálását követően a további jogi út kizárt.

Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .